Stavebné stroje a dopravaponuka služieb

zemné práce a terénne úpravy, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavbu

Činnosť spoločnosti je zameraná taktiež na uskutočňovanie služieb zákazníkom v oblasti stavebnej dopravy a služieb stavebnej mechanizácie, a to predovšetkým v týchto oblastiach:

Bobcat

zemné práce a terénne úpravy, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavbu, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobné stavby a ich zmeny, drvenie sute a kameniva. V priebehu uplynulých rokov sme sa podieľali formou subdodávok na rôznych stavbách pre tieto spoločnosti:

 • Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
 • Vodohospodársky podnik, povodie Váhu
 • VÁHOSTAV-SK a.s. Žilina
 • DOPRASTAV a.s. Bratislava
 • ZIPP s.r.o. Bratislava
 • HASTRA s.r.o. Žilina
 • INŽINIERSKÉ STAVBY a.s. Košice
 • STABIL a.s. Žilina
 • PADALA s.r.o. Žilina
 • BCI s.r.o. Žilina
 • Slovpanel a.s. Žilina
 • RBR s.r.o. Žilina