Projekty EÚ

Spoločnosť Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, 010 03 Žilina, bola prijímateľom nasledovných projektov realizovaných s podporou Európskej únie.