História a zameranie spoločnosti

Stavebná mechanizácia s.r.o. Žilina

Spoločnosť Stavebná mechanizácia, s.r.o.,
IČO: 36 397 971 so sídlom v Bytčianska 123 v Žiline.

Vznikla 27. 03. 2001 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline, vložka číslo 12824/L, IČO DPH: SK2020105769, www.stavmech.sk, stavmech@stavmech.sk

Spoločnosť je držiteľom nasledovných certifikátov:

 • certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 : 2015,
 • certifikátu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 : 2015
 • certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001 : 2007.

Činnosť spoločnosti

Činnosť spoločnosti je zameraná na uskutočňovanie služieb zákazníkom. Svoje služby ponúka v oblasti :

 • vnútroštátna cestná nákladná doprava
 • medzinárodná cestná nákladná doprava
 • zemných prác a terénnych úprav
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • prípravných prác pre stavbu
 • uskutočňovaní jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • špeciálnej prepravy aj nadrozmerných nákladov vyšších váhových kategórií
 • oprava a servis motorových vozidiel
 • obchodnej činnosti
 • obrábanie kovov
 • drvenie sute a kameniva
 • výroba výrobkov z plastov