Stavebná mechanizácia s.r.o. Žilina - kontaktné informácie

Mapa Stavebná mechanizácia a doprava Kamiónová doprava Stavebný úsek Ekonomický úsek

Sídlo spoločnosti

Adresa: Bytčianska 123, 010 03 Žilina, Slovenská republika  
Zápis: Spoločnost zapísaná v Obchonom registri OS Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 12824/L
IČO: 36 397 971    
DIČ: 2020105769      
IČ DPH: SK2020105769  
Tel.: +421 41 / 50 94 201      
Fax: +421 41 / 50 94 204      
e-mail: stavmech@stavmech.sk      
web: www.stavmech.sk      

Vedenie spoločnosti

  meno pozícia telefón: mobil: e-mail
  Štefan Školník majiteľ a konateľ spoločnosti +421 41 50 94 206 +421 907 831 047 skolnik@stavmech.sk
Ing. Richard Štrauch konateľ spoločnosti +421 41 50 94 201 +421 915 859 482 strauch@stavmech.sk 
Ing. Jakub Školník konateľ spoločnosti +421 41 509 42 01
+421 41 509 42 06
+421 907 693 991 jakub.skolnik@stavmech.sk

Stavebná mechanizácia a doprava

  meno pozícia telefón: mobil: fax: e-mail
  Miroslav Palúch vedúci úseku   +421 905 355 919   doprava@stavmech.sk
  Anna Balažíková fakturácia +421 41 50 94 205     doprava@stavmech.sk

Medzinárodná kamiónová doprava

  meno pozícia telefón: mobil: fax: e-mail
Ing. Silvester Vlček vedúci úseku +421 41 50 94 202 +421 908 930 370 +421 41 50 94 208 vlcek@stavmech.sk
Zdenka Taračková špeditérka +421 41 50 94 202 +421 905 883 194 +421 41 50 94 208 mkd@stavmech.sk
Ing. Rastislav Kosa dispečer +421 41 50 94 210 +421 915 859 483 +421 41 50 94 208 lkw@stavmech.sk

Stavebný úsek

meno pozícia mobil: e-mail
Ing. Richard Štrauch konateľ spoločnosti +421 915 859 482 stavba@stavmech.sk 

Kovoobrábanie

meno pozícia mobil: e-mail
Daniel Lehuta vedúci úseku +421 917 310 984 lehuta@stavmech.sk

Ekonomický úsek

meno pozícia telefón: mobil: fax: e-mail
Marianna Vlčková vedúca úseku +421 41 50 94 212 +421 908 941 301 +421 41 50 94 204 vlckova@stavmech.sk
ekonom@stavmech.sk
Ing. Renáta Švaňová personalistika a mzdy +421 41 50 94 212 +421 910 462 931 +421 41 50 94 204 personalne@stavmech.sk