Realizované stavby

Obchodný objekt Žilina

Objednávateľ: TV-AV ELEKTRONIK s.r.o. Obdobie: 2012-2013

Centrum respirológie

úpravy centra klinickej respirológie - UK Jesseniova lekárska fakulta Martin

Bytový dom Rajec

Objednávateľ: Mesto Rajec. Obdobie: 2014

Rozšírenie skládky TKO

Objednávateľ: Odpadova s.r.o., Bratislava, Obdobie: 2014

Kanalizácia Modrý Kameň

Objednávateľ: Mesto Modrý Kameň. Obdobie: 2015